Spreekuren – Huisartsenpraktijk Nieuw Huys – Horst

Spreekuren

Spreekuren huisartsen

Dr. te Boekhorst vrijdag
Dr. Deckers maandag t/m woensdag, vrijdag
Dr. Robins maandag, woensdag en donderdag
Dr. Nooijens maandag, woensdag en donderdag
Dr. Boting dinsdag, donderdag en vrijdag
Dr. de Weert maandag, dinsdagochtend, woensdag, donderdag en vrijdagochtend
Dr. Aalders maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Dr. Weerts maandag, dinsdag en donderdag

Spreekuur verpleegkundig specialist

Cristhel Janssen is sinds 2004 werkzaam als praktijkverpleegkundige in onze huisartsenpraktijk. U kent haar misschien wel vanuit de ouderenzorg / wondverzorging en/of praktijkondersteuning hier in de praktijk. Per 1-9-2021 is Cristhel Janssen opgeleid tot verpleegkundig specialist om een aantal taken van de huisarts over te nemen zodat de huisarts meer tijd heeft voor de complexe (medische) zorgvragen.

In de toekomst kan dit dus betekenen dat u voor eenvoudige klachten als bijvoorbeeld hoesten, huiduitslag, wond(verzorging), keel-, neus- en oorklachten niet meer bij de huisarts komt maar bij de verpleegkundig specialist.

Hierdoor willen we de wachttijd beperken om een afspraak te maken op het spreekuur. Wilt u niet bij de verpleegkundig specialist komen maar bij u eigen huisarts? Dat mag ook, het kan alleen zijn dat u langer moet wachten voor een afspraak.

Praktijkondersteuner ouderenzorg 

Josta Verheijen en Petra Bouten werken als praktijkondersteuner ouderenzorg in onze praktijk. Zij ondersteunen de huisarts bij de ouderenzorg en hebben als aandachtsgebied de kwetsbare ouderen van onze praktijk. De aandachtsgebieden voor de praktijkondersteuner ouderenzorg zijn fysieke, cognitieve en psychische kwetsbaarheid. Hierbij kan je denken aan (beginnende) dementie, eenzaamheid of fysieke ongemakken door ouderdom. Het doel van de functie is om in een vroegtijdig stadium met oudere patiënten in gesprek te gaan om zo de juiste zorg te kunnen bieden.

Praktijkondersteuner somathiek

De praktijkondersteuner somathiek begeleidt patiënten met chronische ziektes zoals hart en/of vaatziekten, longziekten of suikerziekte.

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg begeleidt patiënten met psychische en psychosociale klachten.

Doktersassistentes

Onze assistentes zijn degene die u als eerste te woord staan in de praktijk. Dit kan via de telefoon of balie. Ze maken een afspraak voor het spreekuur, de huisbezoeken en verbinden u door tijdens het telefonisch spreekuur. Op vele vragen kunnen ze u een antwoord of advies geven. Verder hebben de doktersassistente een eigen spreekuur waar u op werkdagen tussen 8.00-12.00 uur terecht kunt met een afspraak. Bijvoorbeeld voor
 • bloeddruk meten
 • wratten aanstippen
 • oren uitspuiten en controleren
 • hechtingen verwijderen
 • urine onderzoek
 • suiker onderzoek
 • wondcontroles
 • zwangerschapstest
 • injecties
Voor de onderstaande verrichtingen is er een apart spreekuur en wordt ruimer ingepland. Neem hiervoor contact op met de doktersassistente.
 • uitstrijkjes BVO
 • 30 minuten meting bloeddruk
 • holter onderzoek
 • hartfilmpjes
 • gehoortesten
 • longfunctietesten
 • Spreekuur Ondersteuner Huisarts

  De SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) is een vrij nieuwe functie in de huisartsenpraktijk. Een SOH is een ervaren doktersassistente die daarnaast een aanvullende opleiding heeft gehad voor deze functie. Ze heeft een eigen spreekuur binnen de praktijk voor semi-spoedeisende klachten waarbij ze patiënten de aandacht kan geven die nodig is. De SOH kan en mag zelfstandig klein letsel en veel voorkomende klachten beoordelen, behandelen, afhandelen en/of doorverwijzingen doen naar huisarts of verpleegkundig specialist als dit nodig is. Dit biedt de huisarts rust in het dagelijkse spreekuur waardoor deze meer tijd heeft voor complexere problematiek. Voor u als patiënt makkelijk toegankelijk, deskundig advies en adequate zorg. De huisarts of verpleegkundig specialist is altijd bereikbaar voor overleg. Ook indien de SOH een klacht zelfstandig afhandelt, zal er later overleg plaatsvinden met de huisarts. Als uw gezondheidsklacht in aanmerking komt voor een consult bij de SOH, zal dat met u overlegd worden
  denk bijvoorbeeld aan klachten zoals allergische huidreactie, bloedneuzen, keelpijn, verschillende wonden.
  In onze praktijk wordt Nayomi Vullings opgeleid tot Spreekuur Ondersteuner Huisarts. Zij heeft hiervoor een spreekuur op afspraak.

Ook doen de doktersassistente elke werkdag bloedprikken. Tussen 8.00-12.30 uur kunt u zich hiervoor melden aan de balie, hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Vanaf 1 september 2022 is dit weer mogelijk in de praktijk.

Reisprik

Het beleid rondom reisadviezen en vaccinaties is veranderd in onze praktijk. Sinds juli 2019 werken we samen met reisprik.

Reisprik is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 120 praktijken verspreid over heel Nederland. Zo kunt u via internet uw afspraak maken en wordt u vakkundig geadviseerd.
In onze praktijk ontvangt u het advies en uw vaccinaties en kunt u d.m.v. pin betalen. Reisprik is als erkend vaccinatiecentrum aangesloten bij het LCR (landelijk coördinatiecentrum Reizigersadvisering).
Afspraak maken? Kijk op www.reisprik.nl voor het maken van een afspraak en meer informatie