Behandelinformatie – Huisartsenpraktijk Nieuw Huys – Horst

Behandelinformatie

Samenwerking tussen uw huisarts en andere zorgverleners

Huisartsenorganisatie Cohesie is een samenwerkingsverband van en voor alle huisartsen in Noord-Limburg. Gezamenlijk zetten we ons in voor een goede en eenduidige huisartsenzorg. Dit doen we in samenwerking met verschillende andere zorgverleners en instanties.

Een voorbeeld hiervan is het organiseren van zorg rondom kwetsbare ouderen en mensen met een chronische aandoening of licht psychische problemen. Dit doen we in de vorm van zorgprogramma’s. Indien u hiervoor in aanmerking komt, bespreekt uw huisarts de mogelijkheden met u.

In Noord-Limburg zijn zorgprogramma’s ontwikkeld voor:

  • COPD
  • Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte)
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • Hart- en vaatziekten (CVRM)
  • Kwetsbare ouderen

Wanneer u samen met uw huisarts kiest voor behandeling en begeleiding vanuit een zorgprogramma, werken verschillende zorgverleners binnen en buiten uw huisartsenpraktijk samen. De betrokken zorgverleners hebben daarbij beperkte toegang tot uw medisch dossier.

Voor meer informatie over de zorgprogramma’s zie www.cohesie.org